لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانۀ جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانۀ اسلام است.

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام و آقا» ثبت شده است

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

تصویر ویژه برای فضاسازی کلاسها و دفاتر کار

و همچنین برای فضاهای تعلیم و تربیتی:

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

تصویر ویژه برای فضاسازی کلاسها و دفاتر کار

و همچنین برای فضاهای تعلیم و تربیتی:

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

این دو تصویر برای فضاسازی مساجد، مدارس، هیئات و مراسم های فرهنگی-مذهبی آماده گردیده :

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصاویر تلیک نمایید ...

این دو تصویر برای فضاسازی مساجد، مدارس، هیئات و مراسم های فرهنگی-مذهبی آماده گردیده :

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصاویر تلیک نمایید ...

این دو تصویر برای فضاسازی هیئات و مراسم های فرهنگی-مذهبی آماده گردیده :


قاب عکس امام


قاب عکس رهبری


برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصاویر ضربه بزنید. "