لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانۀ جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانۀ اسلام است.

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.

.: برای سفارش دهی از قسمت تماس با ما ارتباط بگیرید :.