لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانۀ جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانۀ اسلام است.

شماره همراه: « ۰۹۱۹۶۲۲۵۹۳۴ »

کانال ایتاء: Labbaik_128  .  کانال بله: labbaik_ya_hosein

اینستاگرام: _labbaik128  .  کانال تلگرام: labbaik_ya_hosein