لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

لبیک؛ طراحی فرهنگی مذهبی

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانۀ جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانۀ اسلام است.

۴۷ مطلب با موضوع «لوح :: حوادث منطقه» ثبت شده است

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

  

  

  

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصاویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

 

.: کار سرکار خانم لیلا اربابی :.

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصاویر تلیک نمایید ...

.: کار برادر عزیز فرزاد نریمان زاده :.

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...