لبیک : طراحی پوسترهای فرهنگی مذهبی

دریافت تصویر با کیفیت پایین :


شیخ نمر باقر النمر


دریافت تصویر با کیفیت اصلی :


شیخ نمر باقر النمر


.........................................................

اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که

مقامات ارشد رژیم آل سعود دستور داده اند

که حکم اعدام صادر شده در حق آیت الله شیخ "نمر باقر النمر" هفته جاری اجرا شود.