تصاوير منتخب

۹ مطلب با موضوع «پوستر :: چهارده معصوم :: پیامبر اکرم (ص)» ثبت شده است

  • شنا کردن

   ... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

  • الگوی بشر

   ... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

  • صلوات

   صلوات


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • مبعث

   مبعث


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • یا رسول الله

   یا رسول الله


   بس که از آه، دل شعله ورت می سوزد

   با تماشای تو قلب پدرت می سوزد

   ای جگرگوشه ی من شعله مزن بر جگرم

   جگرم سوخت ز بس که جگرت می سوزد

   زودتر از همه پیش پدرت می آیی

   زودتر از همه شمع سحرت می سوزد

   زیر پرهای تو آرام گرفتم بابا

   حیف از آن روز که تو بال و پرت می سوزد

   بعد من هر چه بلا هست سرت می آید

   بعد من وای که پا تا به سرت می سوزد

   گاه در کوچه ای از درد زمین می افتی

   گاه از دست کسی چشم ترت می سوزد

   گاه در پشت در خانه ی خود می نالی

   چشم وا می کنی و دور و برت می سوزد

   یک طرف دست تو در پای علی می شکند

   یک طرف دخترکت پشت سرت می سوزد

   از صدای تو در آن شعله علی می فهمد

   که اگر فضّه نیاید پسرت می سوزد

   حسن لطفی