تصاوير منتخب

۸ مطلب با موضوع «پوستر :: چهارده معصوم :: امام حسن (ع)» ثبت شده است

  • یا حسن مجتبی (ع)

   ... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

  • کریم

   کریم


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

  • کریم اهل بیت

   کریم اهل بیت


   افتاده بود روی زمین خواهرش رسید

   ام المصائب آمد و بالا سرش رسید

   سر را به روی دامن زهرائی اش نهاد

   یک کاسه آب دست امام غریب داد

   سر خود سرش که چادر مادر نکرده است

   کم مادری برای برادر نکرده است

   بانوی روضه ها سخنش را شروع کرد

   واویلتا حسن حسنش را شروع کرد

   بر روی خاک سر نگذاری سرم فدات

   بال و پرت شکسته و بال و پرم فدات

   پا بر زمین نکش جگرم تیر می کشد

   پشت و پناه من کمرم تیر می کشد

   دق می کنم که سرفه امانت بریده است

   درد جگر به سینه و پهلو رسیده است

   زهرش درست بر جگر تو شراره زد

   بر روی زخم گم شدن گوشواره زد

   خیلی قدیم زخم دلت بی شماره شد

   با نامه ی فدک جگرت پاره پاره شد

   پایین پات قاسم دلخون نشسته است

   بالا سرت برادر محزون نشسته است

   بالا سرت نشسته فقط گریه می کند

   محزون و دلشکسته فقط گریه می کند


   محسن حنیفی