تصاوير منتخب

  • این جمعه هم گذشت...

   جمعه


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   یابن الحسن (ع)!
   چقدر جار زدم که دوستم داری
   بیا مقابل مردم مرا خراب نکن...

  • سید شهیدان اهل قلم

   سید شهیدان اهل قلم


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی :

   " جاذبه خاک به ماندن می­خواند و آن عهدباطنی به رفتن،

   عقل به ماندن می­خواند و عشق به رفتن ... واین هر دو را خداوند آفریده است

   تا وجود انسان در آوارگی و حیرت، میان عقل و عشق معنا شود. "

  • شهدای علم

   شهدای علم


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   امام خمینی (ره) :
   " هراس، آن دارد که شهادت مکتب او نیست. "

  • یا زینب کبری (س)

   یا زینب کبری

   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


    امام سجاد (ع ) خطاب به عقیله بنى هاشم ، زینب کبرى (س ) مى فرمایند:

   (( یا عمة انت بحمد الله عالمة غیر معلمة ،  و فهمة غیر مفهمة ))

   " عمه جان ! تو عالمه اى هسـتى بـدون اینکه معـلم داشـته باشـى ،

   و فهمیده اى هستى بى آن که کسى مطالب را به تو فهمانده باشد." 

  • شهید ابوالقاسمی

   شهید ابوالقاسمی

   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "