تصاوير منتخب

  • رحلت امام 1

   رحلت امام


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   ... از طرح های قدیمی ...

   «دو سال قبل طراحی کردم»

  • یاد مرگ

   یاد مرگ


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


  • خادم الحسین

   خادم الحسین


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


  • سید عزیز

   سید حسن نصرالله


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   ... از طرح های قدیمی ...

   «سال قبل طراحی کردم»

  • لحظه لحظه امتحان

   لحظه لحظه امتحان


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   فرازی از وصیت نامه شهید داوود صالحی :

   " بیایید کمی تفکر کنیم و به آخرت بیندیشیم که آن روز، روز بزرگی است!

    پــس نـــــدای رهبر کبیر انقلاب را لبّیک گویید و بشتابید که از کاروان بازنمانید.

    که لحظه لحظه امتحان است؛ امتحانی که نتیجه ی آن بهشت است.

    بیایید که در این امتحان قبول شویم، که روز قیامت هزاران شهید 

   از ما سؤال می کنند و باید جوابگو باشیم. "

  • حسین فهمیده

   شهید فهمیده


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   امام خمینی (ره) :
   " رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است
   که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است،
   با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود
   و خود نیز شربت شهادت نوشید. "

  • کوثر

   کوثر


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   مادر آب تویی و پدر خاک علی
   آب و خاکی که گِلم را بوجود آورده ...