تصاوير منتخب

  • حسین فهمیده

   شهید فهمیده


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   امام خمینی (ره) :
   " رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است
   که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است،
   با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود
   و خود نیز شربت شهادت نوشید. "

  • کوثر

   کوثر


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   مادر آب تویی و پدر خاک علی
   آب و خاکی که گِلم را بوجود آورده ...

  • این جمعه هم گذشت...

   جمعه


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   یابن الحسن (ع)!
   چقدر جار زدم که دوستم داری
   بیا مقابل مردم مرا خراب نکن...

  • سید شهیدان اهل قلم

   سید شهیدان اهل قلم


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی :

   " جاذبه خاک به ماندن می­خواند و آن عهدباطنی به رفتن،

   عقل به ماندن می­خواند و عشق به رفتن ... واین هر دو را خداوند آفریده است

   تا وجود انسان در آوارگی و حیرت، میان عقل و عشق معنا شود. "

  • شهدای علم

   شهدای علم


   " برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "


   امام خمینی (ره) :
   " هراس، آن دارد که شهادت مکتب او نیست. "